Dnes je: , čas na servery:   , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV - REGIÓN ORAVA

6

Predsedom odbornej komisie značenia v RR KST Orava je
RUDOLF KORMAŇÁK 

043/5577 204
0905 948 449
E-mail: 
rudyk3@gmail.com

 


 

Informácie, námety a požiadavky týkajúce sa stavu značiek môžete posielať aj na e-mailovú adresu

znacenie@kst.sk

 

 

 
 
  • Klub slovenských  turistov – komisia značenia vydal

 Učebné texty pre značkárov

 

  • Slovenská technická norma

 Turistické značenie ICS 01.040.03; 03.20

 

ZNAČENIE PARÁČ, PRÍSLOPEC, ORAVSKÁ LESNÁ (rok 2006)
FOTOALBUM ZNAČENIE Z ROKU 2006 

 
PÁSOVÁ ZNAČKA
 
Väčšina turistických chodníkov na Slovensku je značená pásovými značkami, ktoré pozostávajú z troch vodorovných pásov. Prostredný pás (červený, modrý, zelený alebo žltý) určuje vedúcu farbu značenej trasy. Oba krajné sú biele a majú za úlohu zviditeľnovať značku. Pásová značka je štvorcová a má rozmery 100 x 100 mm.

 

 
ŠÍPKA
 
Ostré zlomy značených ciest a ich odbočenie na inú komunikáciu sa zdôrazňujú šípkami.

 

 
VIACFAREBNÁ ZNAČKA
 
Ak v určitom úseku vedie po tej istej trase viacej značených chodníkov, všetky značky sa umiestňujú vždy na jeden objekt spoločne. V mieste odbočiek sa dopĺňa viacfarebná značka šípkami.

 

 
MIESTNA ZNAČKA
 
Kratšie vychádzkové trasy v okolí miest, významných turistických stredísk, autokempingov, motelov a pod. sa značkujú miestnymi značkami. Majú rovnakú veľkosť ako pásové značky. Farebný trojuholník má jednu zo štyroch vedúcich farieb. Aj miestne značenie používa pri náhlej zmene smeru trasy šípky.

 

 
KONCOVÁ ZNAČKA
 
Značka označuje začiatok a koniec značenej trasy ako aj koniec každej odbočky od priebežne značenej trasy.

 

 
ZNAČKA K PRAMEŇU, K STUDNIČKE
 
Touto značkou je vyznačená odbočka k prameňu, k studničke. Vyznačkovanie odbočky nezaručuje zdravotnú nezávadnosť vody!

 

 
ZNAČKA K MIESTU Z ROZHĽADOM, K VRCHOLU
 
Značka pre vyznačenie odbočky na miesto s rozhľadom alebo k vrcholu.

 

 
ZNAČKA K ZRÚCANINE
 
Značka tohoto tvaru vás dovedie k zrúcanine hradu alebo k zámku.

 

 
ZNAČKA K INÉMU OBJEKTU
 
Odbočka k inému turisticky významnému objektu alebo lokalite.

 

 
ZNAČKY NÁUČNÉHO CHODNÍKA
 
Značka náučného chodníka sa na súvislé značkovanie trasy používa len výnimočne. Farebný pás tejto značky je vždy zelený.
 

Zastavenia náučného chodníka sú označené značkou náučného chodníka doplnenou číslicou označujúcou pozoruhodný objekt na trase v zhode s vydaným sprievodcom.

 

 
LYŽIARSKA TURISTICKÁ ZNAČKA
 
Na lyžiarske turistické značkovanie sa používa pásová značka, miestna značka, šípka a koncová značka. Ako vodiace sa používajú farby červená, modrá, zelená a biela. Upozorňovacia farba lyžiarskych turistických značiek je oranžová.

 

 
CYKLOTURISTICKÁ ZNAČKA
 
Na vyznačenie terénnych cykloturistických trás KST sa používa pásová značka, šípka a koncová značka. Cykloturistické značky majú rovnaký tvar ako značky pre pešiu turistiku a ich rozmery sú 140 x 140 mm. Vodiace farby sú červená, modrá, zelená a biela. Upozorňovacia farba cykloturistických značiek je žltá.

 

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV REGIÓN ORAVA © 2004 - 2020